Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies oraz RODO w serwisie internetowym https://apartamentydomniezwykly.pl

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników (dalej Użytkownik) w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez stronę internetową www.willavinci.pl (dalej: Strona) Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest firma Pokoje Gościnne Klaudia Lipska , ul. Myśliwska 8-10, 84-105 Ostrowo wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 587 172 71 04 (dalej: Administrator).
 2. Zapewniając Użytkownikowi poszanowanie jego prywatności Administrator działa  zgodnie z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.
 3. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Strony.
 4. Dane uzyskane przez Administratora podczas korzystania ze Strony przez Użytkownika (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania i in.) przetwarzane są w określonym celu i zakresie:
  1. prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną (np. udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane przy użyciu formularza kontaktowego, przyjęcia rezerwacji przy użyciu systemu rezerwacji online)
  2. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
  3. realizacji uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych w szczególnych przypadkach na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO np. windykacji, czy monitorowania wizyjnego ruchu na terenie Obiektu
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy, instytucje oraz podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora danych (np. obsługa prawna, IT, marketingowa, księgowa oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji zamówionej usługi.
 6. Dane zbierane są dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.
 7. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkowników Strony oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
 8. Do przetwarzanych przez Administratora danych przysługuje wgląd Użytkownikowi , który je przekazał. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych danych, żądania ich usunięcia oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W dowolnym momencie Użytkownik może również żądać usunięcia swoich danych osobowych ze Strony. W celu wykonania swoich praw wskazanych powyżej użytkownik Strony powinien skontaktować się z Administratorem korzystając z tego samego adresu email lub numeru telefonu przekazanego do Strony, kontaktując się na adres  apartamenty.ostrowo@wp.pl
 9. Do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe legalnie, a odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
Close Menu